صفحه اصلی

نمک خوردن اول و آخر غذا

قیمت: 6,000 تومان


شرح کالا

مجموعه 12 جلدی با قطع خشتی، کاغذ گلاسه، 12 صفحه، و چاپ رنگی که در هر جلد آن رفتار و اخلاق خوب را در قالب یک داستان به کودکان آموزش می دهد.


برگشت به صفحه قبل