صفحه اصلی

رهنما

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار - دفتر نقاشی


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 431 امام رهبری

کد 433 رهبری (تک)

کد 438 رهبری وسلیمانی

کد 439 رهبری و سلیمانی
برگشت به صفحه قبل