صفحه اصلی

پویا

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار - دفتر نقاشی چسب گرم -دفتر نقاشی رحلی دسته دار


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 405 پسر و قایق

کد 406 خرس قطبی

کد 407  پسر نقاش

کد 408  پسر فیل سواربرگشت به صفحه قبل