صفحه اصلی

پویا

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفترچه یادداشت های ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

  دفترچه یادداشت ها در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 401  دفترچه یادداشت دبیرستانی ساده آبی رنگ 

کد 402 دفترچه یادداشت دبیرستانی ساده فیروزه ای

کد 403دفترچه یادداشت دبیرستانی ساده بنفش

کد 404 دفترچه یادداشت دبیرستانی ساده زرد

کد 405 دفترچه یادداشت دبیرستانی ساده نارنجی

کد406 دفترچه یادداشت دبیرستانی ساده سبز

کد407  دفترچه یادداشت دبیرستانی ساده صورتی

کد408 دفترچه یادداشت دبیرستانی ساده طوسی


برگشت به صفحه قبل