صفحه اصلی

کلید بهشت

قیمت: 8,000 تومان


شرح کالا

در این بازی با نمازهای واجب و اطلاعات آماری آن، نمازهای مستحب و اطلاعات و دانستنی های آن و مبطلات نماز آشنا میشویم در طی بازی جذاب و هیجان انگیز همراه با دو بازی مهیج، یک کتاب و یک سی دی ، یک تاس و چهار مهره


برگشت به صفحه قبل