صفحه اصلی

شاهد

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار - دفتر نقاشی - دفترچه یادداشت


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 333شهدای غواص

کد 334شهید چمران

کد 335شهید کاظمی

کد 336 شهید ابراهیم هادی (زمینه فیروزه ای)

کد 337 شهید ابراهیم هادی (زمینه خاکی)

کد 338 شهید  حاج بصیربرگشت به صفحه قبل