صفحه اصلی

پویا

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار - دفتر نقاشی - دفترچه یادداشت


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 301  کودک نماز (پسران)

کد 302 کودک  نماز (پسر و دختر)

کد 303کودک  نماز(دختر)

کد 304 کودک حجاب (صدف)

کد 305 کودک (حجاب نقاشی)

کد306 محرم و کودکانبرگشت به صفحه قبل