صفحه اصلی

َشاهد

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار - دفتر نقاشی - دفترچه یادداشت


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 327شهید زین الدین

کد 328 شهید خرازی

کد 329 جاوید الاثر شهید متوسلیان

کد 330 شهید آوینی

کد 331شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی

کد 332 شهید ابراهیم هادی (همراه با لاله ها)


برگشت به صفحه قبل