صفحه اصلی

َشاهد

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر  چسب گرم  می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار -دفتر نقاشی- دفترچه یادداشت چسبی


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 29 شهید محسن حججی

کد 30 شهید ابراهیم هادی

کد 31 شهید باکری

کد 32 شهید زین الدین


برگشت به صفحه قبل