صفحه اصلی

َشاهد

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار - دفتر نقاشی - دفترچه یادداشت


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 137شهید حسن باقری

کد 138 شهید حاج حسین بصیر

کد 139 شهید حسین خرازی

کد 140 شهید شوشتری

کد 141شهید امیر سپهبد صیاد شیرازی

کد 142 شهید فکوری


برگشت به صفحه قبل