صفحه اصلی

سفر به سرزمین آهو

قیمت: 12,000 تومان


شرح کالا

آشنایی با برخی اطلاعات مربوط به امام هشتم ،امام رضا (ع) در طی بازی جذاب و هیجان انگیز

همراه با

دو بازی مهیج

یک کارت بازی

cd یک کتاب و یک

یک تاس و چهار مهره
برگشت به صفحه قبل