صفحه اصلی

شاهد

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار - دفتر نقاشی - دفترچه یادداشت


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 149 شهید چمران

کد 150 شهید زین الدین

کد 151 شهید اهل قلم، آوینی

کد 152شهید مهدی باکری

کد 153سردار شهید احمد کاظمی

کد 154شهدای نیروی هوایی
برگشت به صفحه قبل