صفحه اصلی

شاهد

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار - دفتر نقاشی - دفترچه یادداشت


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 123غواصان شهید

کد 124 شهدای هسته ای

کد 133 شهید جهان آرا

کد 134 شهید دقایقی

کد 135 شهید آبشناسان

کد 136 شهید باباییبرگشت به صفحه قبل