صفحه اصلی

شاهد

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار -دفتر نقاشی- دفترچه یادداشت چسبی - دفترچه یادداشت فنری


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 411قاسم سلیمانی و پلاک

کد 412سردار و حرم

کد 413سردار و گل شقایق

کد 414سردار شهید حاج قاسم سلیمانیبرگشت به صفحه قبل