صفحه اصلی

شاهد

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار - دفتر نقاشی - دفترچه یادداشت


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 321 شهید حججی (چفیه سفید)

کد 322 شهید حججی (چفیه مشکی)

کد 323شهید حججی با لباس نظامی

کد 324شهید بابایی

کد 325شهید باکری

کد 326شهید همتبرگشت به صفحه قبل