صفحه اصلی

شاهد

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر در انواع چسب گرم می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار -دفتر نقاشی- دفترچه یادداشت چسبی - دفترنقاشی رحلی دسته دار


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد  25 سردار و حرم حضرت زینب

کد 26 سردار و حرم حضرت ابوالفضل

کد 27 سردار و گل شقایق

کد 28 سردار با لباس درجه ایبرگشت به صفحه قبل