صفحه اصلی

رهنما

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار - دفتر نقاشی - دفترچه یادداشت


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 318  حجاب (بزرگسالان)

کد 319 سردار سلیمانی (زمینه فیروزه ای)

کد 320 سردار سلیمانی (زمینه کرمی)

برگشت به صفحه قبل