صفحه اصلی

شاهد

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

دفاتر ایرانی اسلامی، ملی ، فانتزی

 این دفاتر در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار - دفتر نقاشی - دفترچه یادداشت


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 161سرداران شهید مدافع حرم (1)

کد 162سرداران شهید مدافع حرم (2)

کد 163مدافعان حرم (1)

کد 164مدافعان حرم (2)برگشت به صفحه قبل