صفحه اصلی

شاهد

قیمت: 0 تومان


شرح کالا

 این دفاتر در دو نوع چسب گرم و فنر دوبل می باشد

دفتر  50 برگ و 80 برگ تک خط دار - دفتر نقاشی - دفترچه یادداشت


هنگام خرید میتوانید برای سهولت در انتخاب، کد دفتر را به واحد فروش اطلاع دهید

کد 166شهید حججی همراه با گنبد

کد 169   شهید ابراهیم هادی

کد 170شهید حججی با قاب

کد 171امیران شهید ارتش

کد 172سرداران شهید سپاه
برگشت به صفحه قبل